LONES

Lones de PVC, lones ignífugues, lones a mida, cosides i / o soldades, separacions, cobertes provisionals, ocultació d'obra, tendals, carpes, lones microperforades ...

FOTO3 - copia

MUNTATGE I LLOGUER DE LONES I XARXES DE PROTECCIÓ PER A BASTIDES

LONES IGNÍFUGUES I TÈCNIQUES

CONFECCIÓ I VENDA DE LONES I MALLES A MIDA

Lones i malles com a proteccions, ocultació, tancaments i cobriments provisionals a façanes, industries, cobertes d’edificis i obres en general.

lones obres
lones tancaments
lones cubricio
cobriments
67
678

Ocultació, separació i decoració temporal d’obres i espais:

elements constructius
lones obres

Abans i després:

xarxes barcelona
obres
antes
despues
antes y despues lones
despues lonas

Xarxes homologades i Marquesines:

xarxes
xarxes homologades barcelona
xarxes barcelona
xarxes cataluña
xarxes homologades cataluña
999
0000
33333

Abans i després:

abans lones
apres lones

Reparació i neteja de lones i carpes:

Totes les nostres lones i les dels nostres clients en custodiatge, són netejades i reparades cada cop que es desmunten.
La nostra màquina inclou les tecnologies més avançades amb l’únic objectiu de treure el major rendiment de treball a la seva empresa. Amb un sistema d’assecatge mitjançant pales escorredores i turbines d’alta pressió.

reparacio de lones

Retractilació Bastides:

bastides
retractilacio bastides