LONES

Lones de PVC, lones ignífugues, lones a mida, cosides i / o soldades, separacions, cobertes provisionals, ocultació d'obra, tendals, carpes, lones microperforades ...

FOTO3 - copia

instal·lació i Venda de lones

Lones de pvc, lones ignífugues, lones a mida, cosides i/o soldades, separacions, cobertes provisionals, ocultació d’obra, tendalls, carpes, lones microperforades…

Venda de lones a mida, amb vores soldades i/o cosides. Opció d’impressió d’imatge corporativa

 

Reparació i neteja de lones

Totes les nostres lones i les dels nostres clients en custodiatge, són netejades i reparades cada cop que es desmunten.
La nostra màquina inclou les tecnologies més avançades amb l’únic objectiu de treure el major rendiment de treball a la seva empresa. Amb un sistema d’assecatge mitjançant pales escorredores i turbines d’alta pressió.

Venda de malles i xarxes de protecció provisional, malles de sombreig i d’ocultació, xarxes homologades, marquesines…

Xarxa Protecció

Les nostres xarxes de protecció tenen la certificació de màxima qualitat. La seva funció és salvar vides. Tant els distribuïdors com els responsables de prevenció poden estar tranquils amb elles. Compleixen amb els requisits de certificació de qualitat de producte establerts en la normativa europea. Poden elaborar-se en classe A2 o B2, segons les especificacions de la Norma Europea relativa a qualitat.

Les xarxes de protecció de la major qualitat

La xarxa B2 disposa d’un 20% més d’energia inicial. Per aquesta raó els clients més compromesos amb la qualitat consumeixen xarxes de tipus B2.

La qualitat de les nostres xarxes de protecció està garantida pels assajos realitzats en diferents laboratoris. Les fibres utilitzades en la seva fabricació són de primera qualitat. La seva qualitat fonamental és el seu nus. Segons han demostrat els diferents laboratoris certificats de la Unió Europea, així com els usuaris més qualificats, la xarxa amb nus és la que aporta més prestacions en tenacitat (càrrega de trencament), resistència a l’envelliment i a l’abrasió, tot això fonamental en el sector de la construcció.

Les nostres xarxes de protecció cobreixen totes les necessitats de protecció dels sistemes de construcció de forjats utilitzats a Espanya (bigueta i revoltó, continu, reticular, etc.) En els encofrats continus la xarxa s’instal·la entre l’estructura i els taulers de l’encofrat, mentre que en els sistemes tradicionals queda encastada entre les biguetes i els revoltons. A més d’aquests productes disposem de tots els accessoris necessaris per a la protecció com són els ganxos per puntales i les xarxes anticascotes.

Xarxa Protecció per prevenir caigudes

Prevé la caiguda de rebles a la via pública. Disponibles grapes per a la correcta subjecció així com per unir diversos mòduls de malles. S’ofereixen en mesures estàndard o especials, segons les necessitats del client.

Som especialistes en malles protectores

La nostra Experiència garanteix el nostre servei de qualitat per això hem col·locat a la nostra web una quantitat gran de fotos on poden veure alguns dels nostres treballs, d’acord amb el que necessitava el client.

Per que les malles de seguretat que s’utilitzen són classificades per a cada projecte buscant resoldre el problema especifico en el qual brindem l’assessorament des del primer contacte recolzat pels nostres anys d’experiència.

Malles Protectores

Usat per les companyies constructores com a barrera de protecció per impedir i o alguna eina pugui danyar algun transeünt o personal que treballa a l’obra. Aquesta malla suporta un pes de diverses tones.

Oferim diferents solucions per a problemes que es poden solucionar amb malles per protegir a persones, nens i per a projectes en empreses.

Tot tipus de malles de protecció

Disposem de tot tipus de xarxes i elements per a la construcció. Xarxes per a la seguretat dels treballadors, xarxes de protecció contra enderrocs i xarxes anticaigudes, xarxes de separació d’àrees, etc.

Les malles d’enderroc són utilitzades per evitar en les edificacions que els petits enderrocs surtin de les àrees de treball i causin algun dany àrees properes al perímetre de construcció.

Les malles perimetrals o de seguretat són especials per delinear les àrees de treball d’alt risc; al mateix temps prevé als treballadors.

Les Malles per a Façanes són utilitzades per brindar una millor aparença i privadesa als seus projectes. Aquest tipus de Malla a reemplaçat en ocasions al zinc, brindat a les àrees de treball un ambient més fresc i ventilat.

Li oferim la gamma més completa de Xarxes de Seguretat per a protecció de caiguda contra objectes i persones. Les noves tecnologies de producció de xarxes sense nus, permet la fabricació de xarxes extremadament rígides, aquestes es col·loquen en les obres tibant-les per formar una plataforma sobre la qual es pugui caminar. Les xarxes de Posicionament en el Treball proporcionen un entorn de treball segur, que dona confiança al muntador de l’estructura o coberta gràcies a 2 avantatges bàsics:

  • Els muntadors poden accedir a la mateixa per qualsevol lloc.
  • Aquest tipus de xarxa no només protegeix a l’operari que munta la coberta, sinó que també protegeix de la caiguda de materials als operaris que es troben treballant en nivells inferiors. Aquesta característica cobra major importància quan existeix un continu trànsit de persones sota el nivell en el qual s’estan desenvolupant els treballs.

Ocultació i decoració temporal d’obres

ocultació d’obra amb imatge corporativa o imatge publicitària…..

Estructures metàl·liques

Protecció provisional per façanes i estrucutres metàl·liques a mida, marquesines i tota mena d’estructures per a la impressió digital