Cobertura del sostre d'una nau amb xarxa de protecció.