Fabricació i col·locació de marquesines i xarxes de protecció anti caiguda.